De Rooie Buurt

 

DE PETITIE AANGEBODEN AAN HET COLLEGE VAN B&W KUNT U HIER VINDENDe visserijschool

De visserijschool is gebouwd in 1952 naar een ontwerp van de architecten J.Jonkman en P.van Dorp. De school maakte onderdeel uit van de invulling van het gebied aan de zuidkant van de Rijnmond in het kader van de wederopbouw na de 2e wereldoorlog. daarvoor was het gebied een zgn. wantveld (Een veld om visnetten te drogen en te kunnen repareren). In de visserijschool werden zowel theorie als praktijklessen gegeven. Voor deze praktijklessen beschikte de school over een motordrijvers-lokaal, een visbehandelings-lokaal en een ruimte (de zolder) waar het netten boeten geoefend kon worden. De toren diende als oefenruimte voor het leren navigeren. Bovenop het dak van de toren was een kompas aanwezig, en enigszins ingericht als op een schip (zeerailing, houten scheepsvloer)Op de bladzijde Noordzeemuseum kunt u het pleidooi voor een Noordzeemuseum lezen, geschreven door Maarten van Rooijen
(foto's : W.v.Duyn)


Klik op "Verder" onder aan de pagina voor meer foto's
Verder