De Rooie Buurt

 

 

De Rooie Buurt

 Dit is de website die gaat over de "Rooie buurt" in Katwijk aan Zee. 

 

 

 

Met deze site willen we zoveel mogelijk informatie over deze karakteristieke wijk en zijn directe omgeving verzamelen en openbaar te maken. 

 

Het doel hiervan is om een bijdrage te leveren aan het belang van het behoud van een belangrijk stukje Katwijks erfgoed en dit ook bewoonbaar te houden.

Een aantal gebouwen rondom heeft ook een monumentale status. 

 

Helaas staat het goed omgaan met het erfgoed de laatste jaren onder grote druk. De commerciële belangen van verschillende belanghebbenden hebben grote invloed op de huidige ontwikkelingen en de daarbij behorende bedreigingen als het gaat om het behoud van dit stukje erfgoed. Hierbij gaat het niet alleen om de fysieke verwaarlozing van gebouwen zoals de voormalige Visserijschool en de Redschuur maar ook de beleidsmatige aspecten hoe men invulling geeft aan de beleidsmatige inrichting en bewoning van deze woonwijk, die nu zo anders is als waar de wijk ooit voor gebouwd was en die de karakteristiek zo bepaald hebben.

 

 

 

 

Stemadvies voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

Stem op een lokale politieke partij die zich echt inzet voor het behoud van het Katwijkse erfgoed!

 

 

 

                   

 

 

Petitie tegen bouwplannen Visserijschool

     

 


    

Pleidooi voor een Noordzeemuseum

 

 

De plannen zoals die er uit zien vormen een grote bedrieging als het gaat om het behoud van het maritieme erfgoed. Om een halt toe te roepen aan de uitvoeriing van deze plannen zoals het er nu voor staat is actie nodig.

Samen met onder andere de stichting Behoud Maritiem Erfgoed is er een actie gestart om te voorkomen dat deze plannen doorgaan! 

 

Op 3 oktober  2016 hebben wij  aan wethouder Jaco Knape een petitie aangeboden om het college  op de hoogte  te brengen over onze zorgen over de planvorming met betrekking tot de Visserijschool.

 

 

Behouden vaart voor de Visserijschool.pdf
Download

 

In de Katwijkse Post van 19 januari 2017 is een artikel gepubliceerd van Maart van Rooijen als pleidooi voor een Noodzeemuseum in de voormalige visserij school. Het artikel geeft een heel goed cultuur historisch beeld van het leven in de Rooie buurt. 

 

Klik HIER om dit prachtige stuk te kunnen lezen

 

 

 

 

 

 

  

 

Rooie buurt en omgeving - 1932

 

 foto: beeldbank Leiden - gemeentelijk archief

 
 
 
 
 

Ik ben nog druk op zoek naar meer foto's en  informatie.

Stukje voor stukje probeer ik alle informatie en foto's met u te delen.

Als u nog foto's of andere informatie heeft waarvan u denkt dat die gebruikt kan worden neem dan contact met mij op!

 

Contactpersoon:

 

A. van Rooijen

Frankenstraat 8

2225WV Katwijk aan Zee

mail@rooiebuurtkatwijk.nl

 

 

 

 

Informatie is veelal afkomstig via internet. Het is niet altijd mogelijk om de herkomst van bepaalde foto's te herleiden i.v.m. gebruiks- en/of publicatierecht. Mocht u beelden zien die hier afbreuk aan doen geeft dat dan a.u.b. aan mij door zodat ik de aanpassingen kan uitvoeren.

 

Deze site toevoegen aan uw favorieten

 

 

website security

 

 

© 2014 www.rooiebuurtkatwijk.nl - Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder bronvermelding of daar waar van toepassing toestemming van de rechthebbende van het beeldmateriaal.