De Rooie Buurt

 

 

De Rooie Buurt

 Dit is de website die gaat over de "Rooie buurt" in Katwijk aan Zee. 

 

 

 

Met deze site willen we zoveel mogelijk informatie over deze karakteristieke wijk en zijn directe omgeving verzamelen en openbaar te maken. 

 

Het doel hiervan is om een bijdrage te leveren aan het belang van het behoud van een belangrijk stukje Katwijks erfgoed en dit ook bewoonbaar te houden.

Een aantal gebouwen rondom heeft ook een monumentale status. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteraad

 

    klik op logo voor meer info

Ik had mij kandidaat gesteld voor de  gemeenteraad-verkiezingen van 2018. Ik vind dat vanuit de politiek er te weinig aandacht is voor het erfgoed en de instandhouding daarvan. Door extra aandacht te schenken aan het aspect leefbaarheid, betaalbaarheid en een gericht toewijzingsbeleid kunnen karakteristieke wijken behouden blijven. De ervaringen die ik opgedaan heb o.a. met de gang van zaken rondom de Visserijschool en de Rooie Buurt hadden mij daartoe besloten. Ik heb mij aangesloten bij de nieuwe lokale politieke partij DURF. Want deze partij heeft het erfgoed op een belangrijke plaats in hun programma gezet. En u kunt er op rekenen dat wij dit niet alleen op papier hebben staan, maar wij ons er ook daadwerkelijk voor in gaan zetten!

Sinds 2018 ben ik raadslid en zet ik mij in het bijzonder in , niet alleen voor de rooie buurt, voor behoud en bewoonbaar houden van bestaande wijken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rooie buurt en omgeving - 1932

 

 foto: beeldbank Leiden - gemeentelijk archief

 
 
 
 
 

Ik ben nog druk op zoek naar meer foto's en  informatie.

Stukje voor stukje probeer ik alle informatie en foto's met u te delen.

Als u nog foto's of andere informatie heeft waarvan u denkt dat die gebruikt kan worden neem dan contact met mij op!

 

Contactpersoon:

 

A. van Rooijen

Frankenstraat 8

2225WV Katwijk aan Zee

mail@rooiebuurtkatwijk.nl

 

 

 

 

Informatie is veelal afkomstig via internet. Het is niet altijd mogelijk om de herkomst van bepaalde foto's te herleiden i.v.m. gebruiks- en/of publicatierecht. Mocht u beelden zien die hier afbreuk aan doen geeft dat dan a.u.b. aan mij door zodat ik de aanpassingen kan uitvoeren.

 

Deze site toevoegen aan uw favorieten

 

 

website security

 

 

© 2014 www.rooiebuurtkatwijk.nl - Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder bronvermelding of daar waar van toepassing toestemming van de rechthebbende van het beeldmateriaal.